Mod Collection Pack
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mod
Góc bắn của pháo
Ngụy trang & Phát hiện – I
Ngụy trang & Phát hiện – II
Ngụy trang & Phát hiện – III
Xuyên giáp – I
Xuyên giáp – II
Xuyên giáp – III
Tổng quan về Hero – I
Tổng quan về Hero – II
Các loại binh chủng – I
Các loại binh chủng – II
Advertisements