Mod Collection Pack 9.21.1357
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mod
Góc bắn của pháo
Ngụy trang & Phát hiện – I
Ngụy trang & Phát hiện – II
Ngụy trang & Phát hiện – III
Xuyên giáp – I
Tổng quan về Hero – I
Tổng quan về Hero – II

 

Advertisements