[WoT] Mod Collection Pack

shot_045

Không chứa mod “bẩn”, cài đặt qua “Installer” tiện lợi (cho phép lựa chọn mod).

I. Thông tin & Download

eXtended Visualization Mod (aka XVM)

 • Cải thiện Dấu hiệu (tên xe, thanh máu, dmg của bản thân/đồng đội/team kill…)
 • Thông tin chỉ số người chơi (trong xưởng, trong trận…) – kích hoạt xvm-stat
  Sử dụng hệ thống chỉ số WTR (World of Tanks Rating)
 • Danh sách xe địch đã/đang/chưa bị phát hiện
 • Minimap (vòng tròn 50m/view/445m/565m, vẽ hướng “ping map”…)
 • Thời gian sửa chữa module, damage log, total HP, và nhiều chức năng khác

Biểu tượng (icons): xe, vật phẩm…

Extended Starndard Crosshair (by Atotik): dựa trên tâm ngắm cơ bản – ảnh

Gun Constraints (by WotFan): hiển thị giới hạn góc quay súng

Colored Damage Stickers: hiển thị màu vết đạn (xuyên/không xuyên…) trên thân xe

Mark On Gun Extended: hiển thị chỉ số MoE (Mark of Excellent) trong trận

Battle chat (ButtonReplacer – by Polyacov_Yury): lệnh, thông báo trong trận

Download
wgmods (offical – trễ hơn)
mediafire (sớm hơn – password)

II. Lưu ý

 • XVM là thành phần cơ bản và bắt buộc.
 • Cần chọn đúng thư mục game để cài đặt mod.
 • Để tránh lỗi, vui lòng xóa hết mod trong thư mục res_modsmods trước khi cài, sau đó có thể cài đè mod của mình lên. Nếu bạn biết rõ những mod đang dùng không bị/gây ảnh hưởng, có thể bỏ qua bước này.
 • Installer đã có font đính kèm. Trong trường hợp không thể cài được, vui lòng download font và cài thủ công (click phải chuột → “Install”).
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mod.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s