[WoT] Ngụy trang & Phát hiện – I

Trong loạt 3 bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Cơ chế phát hiện, một cuộc chiến giữa “ẩn giấu” và “truy tìm”.

Nội dung sẽ tập trung vào 3 phần:

 • Tầm nhìn
 • Hệ số ngụy trang
 • Cơ chế phát hiện – mối quan hệ giữa Tầm nhìn và Ngụy trang

 

I. Tầm nhìn (View range)

Tầm nhìn là khoảng cách tối đa mà chỉ huy có thể thấy được.

Tầm nhìn không bị giới hạn, tức là tầm nhìn càng cao, khả năng phát hiện địch càng lớn.

Tầm nhìn cơ bản được quy định cụ thể bởi từng tháp pháo của xe tăng.

Tầm nhìnchỉ số tăng (progressiveStat) được tính theo công thức:

equation_stats

nominalStat = tầm nhìn cơ bản
effectiveSkillLevel = mức đào tạo của chỉ huy, bao gồm cả thiết bị/kỹ thuật/kỹ năng
equipmentBonus% = giá trị tầm nhìn cộng thêm của thiết bị/kỹ thuật/kỹ năng

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm nhìn

a/ Gián tiếp (thông qua mức kỹ thuật của Chỉ huy – giá trị effectiveSkillLevel)

 • Mức đào tạo của Chỉ huy đạt 100%, tầm nhìn = tầm nhìn cơ bản.
 • Mức đào tạo cơ bản (mức 50%), tầm nhìn = 79% tầm nhìn cơ bản.
 • Chỉ huy bị hạ (mức 0%), tầm nhìn = 57% tầm nhìn cơ bản. Đồng thời các kỹ thuật, kỹ năng của Chỉ huy đều mất tác dụng
 • [Thiết bị] Quạt thông gió (Improved Ventilation): tăng 5% kỹ thuật chính
 • [Kỹ năng] Đoàn kết (Brothers in Arms): tăng 5% kỹ thuật chính
 • [Vật phẩm] Thực phẩm bổ sung, Chocolate…: tăng 10% kỹ thuật chính

b/ Trực tiếp vào tầm nhìn (giá trị EquipmentBonus%).

 • [Thiết bị] Kính quang học (Coated Optics): tăng 10%
 • [Thiết bị] Ống nhòm xa (Binocular Telescope): tăng 25% (sau 3s khi xe tăng đứng yên)
 • [Kỹ thuật] Cảnh giác (Situation Awareness): tăng tối đa 3% (0.03% cho mỗi 1%).
  Nếu kĩ thuật này do Liên lạc viên học sẽ được bonus 10% từ Chỉ huy.
 • [Kỹ thuật] Trinh sát (Recon): tăng tối đa 2% (0.02% cho mỗi 1%).
  Hiệu quả tạm thời tăng gấp 10 lần (tức tối đa 20%) khi thiết bị quan sát bị hỏng.
 • Tầm nhìn tạm thời bị giảm một nửa khi thiết bị quan sát trên xe bị hỏng.
 • Kính quang họcỒng nhòm không có tác dụng cùng lúc.
  Khi di chuyển, Kính có hiệu lực => tăng 10%
  Khi đứng yên, Ống nhòm có hiệu lực => tăng 25%

2. Ví dụ minh họa

M48A1 Patton có tầm nhìn cơ bản 420m

Mức đào tạo kíp lái và các kỹ thuật, kỹ năng commander_eagleeye, radioman_finderbrotherhood  đều đạt 100%

Trang bị coatedoptics, stereoscope, improvedventilation và sử dụng cocacolaicon

Tính toán thông số

Mức kỹ thuật chính của Chỉ huy: 100 + 5 + 5 + 5 + 5 = 120(%)
Mức kỹ thuật chính của Liên lạc viên: (100 + 5 + 5 + 5 + 5) * (1 + 10%) = 132(%)
Trường hợp chỉ huy bị thương, mức kỹ thuật chính của Chỉ huy 0%, Liên lạc viên 120%

Kỹ thuật Trinh sátCảnh giác => tầm nhìn tăng 2% * 120% + 3% * 132% = 6.36%
Chỉ huy bị hạ => tầm nhìn tăng 3% * 120% = 3.6% (kỹ thuật Trinh sát mất tác dụng).

Khi di chuyển Kính quang học có tác dụng => tầm nhìn tăng 10%.
Đứng yên Ống nhòm có tác dụng => tầm nhìn tăng 25%.

Kết quả

Khi di chuyển:
(420 / 0.875) * (0.00375 * 120 + 0.5) * (100% + 6.36% + 10%) = 530.6 (m)

Khi đứng yên:
(420 / 0.875) * (0.00375 * 120 + 0.5) * (100% + 6.36% + 25%) = 599 (m)

Khi di chuyển (Chỉ huy bị hạ):
(420 / 0.875) * (0.00375 * 0 + 0.5) * (100% + 3.6% + 10%) = 272.6 (m)

*các giá trị được làm tròn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s