[WoT] Thay đổi folder chứa mod 9.14

Bản cập nhật 0.9.14.1 thay đổi cả thư mục chứa mod, từ \res_mods\0.9.14 sang \res_mods\0.9.14.1

Do đó, bạn hãy chép toàn bộ nội dung từ 0.9.14 sang 0.9.14.1 (các thư mục khác giữ nguyên) để mod có thể hoạt động bình thường.

Advertisements

3 thoughts on “[WoT] Thay đổi folder chứa mod 9.14

  1. Vịt

    Mua xe mà ko cấp đạn dc điên tiết tự mày mò fix, đã xong: Đè hết 2 file trong “res_mods\0.9.14.1\gui\flash” là ok

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s