[WoT] Ngụy trang & Phát hiện – II

Khả năng ẩn giấu của xe tăng trên chiến trường

 

II. Ngụy trang (Camourflage)

Hệ số ngụy trang (camourflage factor) là đặc trưng cho khả năng ngụy trang của một xe tăng, có giá trị dương và không vượt quá 100%.

Công thức tính hệ số ngụy trang (δ ≤ 0.02)

Tex2Img_1489903942

Cụ thể:

baseCamo

 • hệ số ngụy trang cơ bản được quy định sẵn cho mỗi xe (giá trị tiêu chuẩn của xe tăng khi đứng yên, không khai hỏa).
 • Thông thường xe càng đồ sộ, BaseCamo càng thấp
 • BaseCamo của TD và LT thường cao nhất, của HT thấp nhất

camoSkillMức độ đào tạo trung bình [kỹ thuật] Ngụy trang

 • Được tính bằng cách lấy tổng mức đào tạo của tất cả chia cho số lượng thành viên kíp lái.
 • Các thành viên còn lại nhận bonus 10% từ Chỉ huy.
  Ví dụ: kíp lái 4 người, chỉ huy và 2 thành viên khác đều đạt 100%, 1 thành viên 0%)
  camoSkill = [100% + (100% + 100% + 0%) * 110%] / 4 = 80%
 • Mỗi 1% giá trị camoSkill giúp tăng khoảng 0,7% hệ số ngụy trang.

skillFactorHệ số hiệu chỉnh kĩ thuật

 • Kíp lái không học Ngụy trang: SkillRegulation = 1
 • Kíp lái có học Ngụy trang: SkillRegulation = 1.06

Pattern – Sơn ngụy trang

 • TD +4%
 • MT và LT +3%
 • HT và SPG +2%

camoNet – Lưới ngụy trang (tác dụng sau 3 giây kể từ lúc xe tăng đứng yên).

 • TD +15%
 • MT và LT +10%
 • HT và SPG +5%

Movement – Hệ số camo khi di chuyển (đứng yên = 1.0)

 • LT trinh sát: 1.0 (không giảm)
 • MT và LT thường: 0.75 (giảm 25%)
 • TD: 0.6 (giảm 40%)
 • HT và SPG: 0.5 (giảm 50%)
 • Danh sách LT trinh sát bao gồm:
  M5A1 Stuart
  Locust, M3 Stuart, M5 Stuart
  A-20, BT-7, M3 Light, T-50 , T-80, Valentine II,
  Ke-Ni, Ke-Ni Otsu
  T-15, Pz I C, Pz II G, Pz III A, Luch, Pz 38A
  Covenanter, Crusader
  Tất cả LT từ tier V trở lên

Shot – Hệ số camo khi khai hỏa (không khai hỏa = 1.0)

 • Giá trị tùy thuộc vào cỡ nòng của xe (thường thì cỡ nòng càng lớn, hệ số càng thấp).
 • Hệ số khi khai hỏa trung bình = 0.25

Environment

 • Mỗi bụi rậm, cây (kể cả cây đổ) có thể cộng tới 10% – 25% – 50% hệ số ngụy trang (bụi nhỏ cộng it, bụi lớn cộng nhiều) cho xe tăng nấp phía sau (trong phạm vi 15m), hiệu quả sẽ cao hơn nếu đứng sau nhiều lớp bụi rậm/cây.
 • Các công trình (nhà cửa, hòn đá lớn…) cộng 100%. Có nghĩa rằng khi nấp phía sau các công trình, hệ số ngụy trang đạt tối đa (100%) và chỉ có thể bị phát hiện ở khoảng cách 50m.
 • Các bụi cây nằm ngoài phạm vi 15m tính từ xe tăng cũng có tác dụng tương tự các công trình.
 • Khi xe khai hỏa, tất cả bụi rậm/cây trong bán kính 15m xung quanh chỉ giữ lại 20% giá trị ngụy trang ban đầu.

Ví dụ minh họa

Trường hợp đặc biệt Obj.416, mặc dù là MT nhưng hưởng một số hệ số giống như TD

 • baseCamo = 24.19%
 • camoMovement = 0.6
 • camoAtShot = 0.22
 • Kíp lái 4 người đều học ngụy trang 100%
  camoSkill = (100 + 3 * 110) / 4 = 107.5 (%)
  skillFactor = 1.06
 • Xe được trang bị lưới ngụy trang (camoNet = 10%) và có sơn xe (camoPattern = 4%)
 • Có 1 bụi câu cỡ vừa (environmentCamo = 25%) trong phạm vi 15m

Kết quả

Đứng yên ở khu vực trống trải
CamoFactor = [24.19% * (0.007 * 107.5 + 1.06) + 4% + 10%] = 57.84%

Di chuyển ở khu vực trống trải
CamoFactor = [24.19% * (0.007 * 107.5 + 1.06) + 4%] * 0.6 = 28.71%

Đứng yên sau bụi cây
CamoFactor = [24.19% * (0.007 * 107.5 + 1.06) + 4% + 10%] + 25% = 82.84%

Đứng yên khai hỏa sau lùm cây
CamoFactor = [24.19% * (0.007 * 107.5 + 1.06) + 4% + 10%] * 0.22 + 25% * 0.2 = 17.73%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s