[WoT] Xuyên giáp – I

I. Độ dày hiệu quả giáp (Effective Armor Thickness)

Là quãng đường thực tế mà viên đạn phải xuyên qua sau khi tiếp xúc với bề mặt lớp giáp.

Độ dày hiệu quả giáp tại 1 vị trí không nhỏ hơn độ dày thực của giáp tại vị trí đó.

Để đơn giản hóa, ta xem vùng giáp lân cận (đủ nhỏ) với vị trí tiếp xúc giữa đạn và giáp có độ dày như nhau; và lớp giáp có cấu tạo đồng chất với mọi xe.

Continue reading “[WoT] Xuyên giáp – I”

Advertisements

[WoT] Mod Collection Pack 9.17

shot_063

Version 9.17.0.021

I. Giới thiệu

Đây là bộ mod được tổng hợp từ các mod riêng lẻ từ nhiều nguồn khác nhau, và kết hợp thành 1 thể hoàn chỉnh thổng nhất.

Không chứa thành phần mod cấm, cũng như mod chưa bị cấm nhưng có đem lại lợi thế lớn cho người chơi.

File cài đặt tiện lợi: không tạo khóa registry, chỉ cài vào thư mục res_mods của game (và các font chữ cần thiết), tùy chọn thành phần mod dễ dàng, phù hợp với nhu cầu riêng của người sử dụng.

Hỗ trợ tối đa cho ngôn ngữ tiếng Việt Continue reading “[WoT] Mod Collection Pack 9.17”

[WoT] Mod Collection Pack 9.15

shot_029

Version 9.15.0.153 “Children’s Day”

I. GIỚI THIỆU
Đây là bộ mod được tổng hợp từ nhiều tác giả khác nhau, được tùy chỉnh cho phù hợp dựa trên các công cụ có sẵn, và phù hợp nhất với đối tượng tanker sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

Bộ mod không chứa những mod cấm hoặc những mod “có thể bị cấm” (mod tạo lợi thế lớn cho người chơi: đổ cây, xóa lá cây, chỉ hướng địch, chỉ đường đạn, autoaim…)

Continue reading “[WoT] Mod Collection Pack 9.15”